Blended-learning Projectleider Techniek

Blended-learningmodule Projectleider Techniek

Opleidings- en ontwikkelingsfonds Wij Techniek wil een deel van de leerstof van de Associate Degree-opleiding Projectleider Techniek aanbieden aan de aangesloten bedrijven. Dit gebeurt in de vorm van een blended-learningmodule. Deze opleiding geeft de relevante theorie voor projectleiding op hbo-niveau. De opleiding biedt geen training of oefening van vaardigheden.

Aan de Haagse Hogeschool wordt de duale opleiding AD Projectleider Techniek gegeven. Dit is een tweejarige opleiding op hbo-niveau, die gevolgd wordt door studenten die 4 dagen werken en 1 dag per week naar school gaan.

De medewerkers van bij Wij Techniek aangesloten bedrijven kunnen de blended-learningmodule tegen een geringe vergoeding gebruiken.

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor (toekomstige) projectleiders, die werken bij technische bedrijven. Deze mensen zijn technisch opgeleid en vaak niet geschoold in vaardigheden als organiseren, communiceren, leidinggeven en doelen stellen, die nodig zijn voor het begeleiden en beheersen van projecten.

Toelatingseisen

De blended-learningmodule Projectleider Techniek kan gevolgd worden door mensen die bij aanvang van de opleiding in dienst zijn bij een Wij Techniek-bedrijf en in het bezit van een HAVO- of VWO-diploma (met exacte vakken) of MBO-4. Bezit men deze diploma’s niet, maar functioneert iemand wel op gelijkwaardig niveau, dan is hierover een ondertekende verklaring nodig.

Hoofdlijnen van de opleiding

De totale duur van de opleiding is 18 maanden. Als de deelnemer de opleiding niet binnen deze tijd afrondt, kan na overleg met de docent de termijn worden verlengd. Wanneer een ingeschreven student na 2 jaar de studie niet heeft afgerond en er ook geen activiteit zichtbaar is (lopende inschrijving tentamen of deelname live-sessie), wordt hij of zij automatisch uitgeschreven. De studie kan weer worden hervat wanneer het lesgeld opnieuw is voldaan.

De student kan zich op elk gewenst moment aanmelden voor de opleiding, en, na akkoord van Wij Techniek, direct beginnen.

De inhoud van de opleiding wordt aangeboden in de vorm van een e-book en/of een PDF-bestand. Daarnaast dient de student zelf twee boeken aan te schaffen.

De lesstof is onderverdeeld in drie blokken:

  • Organisatiekunde;
  • Projectleiding;
  • Projectaanpak.

Ieder blok is onderverdeeld in hoofdstukken. Per hoofdstuk zijn er oefenvragen, waardoor de student kan controleren of hij of zij de inhoud heeft begrepen. Na ieder blok wordt er een toets afgenomen (online) en als de student deze goed heeft afgerond, kan de student zich inschrijven voor het tentamen.. Elk van de drie lesblokken wordt afgesloten met een tentamen. Dit gebeurt op een centrale locatie met surveillance. Per jaar worden er vier tentamendagen gepland. Op een tentamendag kan een student het tentamen voor één of meer blokken uitvoeren.

Tot 1 week voor de tentamendatum (zie pagina Mijn Wij Techniek Tentamendagen) kan de student de onlinetoets maken. Deze is verplicht voor deelname aan het tentamen en moet met een voldoende worden afgesloten. Als de student is geslaagd voor de toets, dan wordt de inschrijving voor het tentamen, via de site, opengesteld.

Na de inschrijving ontvangt de student nog een bevestiging/uitnodiging met nadere gegevens over de tentamendag.

Enkele weken voor elke tentamendatum vindt er een bijeenkomst plaats, waarbij de docent de highlights van de opleiding toelicht. De student kan hierbij vragen stellen en kennis maken met de medestudenten. De student kan inhoudelijke vragen stellen via de site, op zijn persoonlijke pagina.

De docent kan de studievoortgang volgen. Als een student de toets of het tentamen niet haalt, kan de student contact opnemen met de docent. De student heeft voor iedere toets en bij elk van de drie tentamens één herkansingsmogelijkheid.

De opleiding is afgerond als de drie tentamens met een voldoende zijn afgesloten.

De kosten voor bij Wij Techniek aangesloten bedrijven en werknemers is 100 Euro (plus de kosten van de boeken, die ongeveer 60 Euro bedragen), beide bedragen exclusief BTW.

Na de opleiding krijgt de student een certificaat van Wij Techniek.